Dagblad070 | "Hoe staat het met aangifte rond komst Remkes"

"Hoe staat het met aangifte rond komst Remkes"

mainImage

Een dag voordat de gemeenteraad zich buigt over de profielschets van de nieuwe Haagse burgemeester, komt Hart voor Den Haag/Groep de Mos nog even terug op de gang van zaken rond de benoemingen van zowel burgemeester Krikke als waarnemend burgemeester Remkes. In beide gevallen was er namelijk sprake van lekken: uit de vertrouwenscommissie (Krikke) en van geluidsopnamen van geheim overleg door de fractoevoorzitters. In beide gevallen is aangifte gedaan van een strafbaar feit, en raadslid Ralf Struijs wil nu van het college weten wat er eigenlijk met die aangiftes is gedaan.  

“Het lek uit de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van mevrouw Krikke weegt enorm zwaar en is strafbaar. Het lijkt ons goed dat we een update krijgen van hoe het met de aangifte staat”, zegt hij in een brief aan het college. Hij wijst daarbij specifiek op de positie van wethouder Balster (PvdA) die in de bewuste vertrouwenscommissie zat en daarmee volgens Struijs in principe een mogelijke verdachte is van het lekken van de geheime informatie. "In het kader van de integriteit, die op het stadhuis terecht hoog op de agenda staat, maar wel voor iedereen evenredig moet gelden, lijkt het ons raadzaam als deze verdenking zo snel mogelijk opgehelderd is.”

 


Door: persbericht