Dagblad070 | HSP: dakopbouw voor kamerverhuur ongewenst

HSP: dakopbouw voor kamerverhuur ongewenst

mainImage

In de hele stad worden steeds meer woningen omgezet in onzelfstandige eenheden of omgebouwd voor kamerverhuur. Dit gebeurt ook steeds meer door panden te vergroten met dakopbouwen. Volgens de Haagse Stads Partij (HSP) is dit een ongewenste ontwikkeling. Daarom heeft raadslid Peter Bos schriftelijke vragen gesteld.  

Bos: "In de Merwedestraat is recentelijk een omzetting van woning naar kamerverhuur verleend. Vervolgens is meteen dezelfde dag een aanvraag ingediend om een dakopbouw met nog 10 onzelfstandige woonunits te realiseren. Hoeveel andere panden in de Rivierenbuurt zijn de afgelopen jaren al omgezet
naar kamerverhuur? In hoeveel gevallen ging het hierbij om panden met een al dan niet eerder gerealiseerde dakopbouw?"

Bos wil onder meer weten welke grenzen het stadsbestuur hanteert bij omzetting. Volgens hem is er sprake van ‘salamitactiek’, waarbij steeds per klein stapje een aanvraag wordt ingediend. Hij vindt dat deze ontwikkeling een halt moet worden toegeroepen. "De eigenaar van de Merwedestraat 11 meldt in een groot artikel in het tijdschrift Vastgoedwereld dat hij vooral actief is in de short stay sector. Kan het college toelichten wanneer er sprake is van kamerverhuur en wanneer er sprake is van short stay. In het artikel wordt vermeld dat de gemeente stuurt op het transformeren van winkels, garages en kantoren naar shortstay verhuur. Kan het college aangeven in welke beleidsstukken dit beleid is vastgelegd?"


Foto: Peter Bos