Dagblad070 | HSP: duidelijkheid over status Westduinpark

HSP: duidelijkheid over status Westduinpark

mainImage

De Haagse Stads Partij (HSP) is tegenstander van het in de buurt bouwen van het Westduinpark. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld omadat het kabinet zou onderzoeken of het mogelijk is om de beschermde status van Natura2000-gebied van kleine natuurgebieden in te trekken. Dat laatste zou onder meer voor het Westduinpark tussen Scheveningen en Kijkduin gelden.

Volgens Joris Wijmuller van de HSP heeft gedeputeerde Balieu gezegd dat provincie en gemeente niet gevraagd hebben om de Natura2000-status van
Westduinpark te heroverwegen. En volgens wethouder Revis zetten de maatregelen van het kabinet om de stikstofuitstoot te verlagen lokaal geen zoden aan de dijk. "Wat is nu de precieze vraag van Provincie en Gemeente aan het Rijk omtrent de verandering van regels rond de bouw in de buurt van het natura 2000 gebied Westduinpark? En wat wordt precies bedoeld met ‘in de buurt’?" vraagt Wijsmuller aan het stadsbestuur. Ook wil hij weten welke mogelijkheden de gemeente ziet om de stagnerende bouw in Den Haag door stikstofdepositie weer vlot te trekken.