Dagblad070 | HSP: waar blijft de wethouder in het anti-racismedebat?
mainImage

HSP: waar blijft de wethouder in het anti-racismedebat?

16 september 2020, 20:02 uur
Politiek

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij richtte zich woensdag tijdens zijn betoog bij de algemene beschouwingen niet alleen op de onderwerpen waar veel van zijn collega's het ook over hadden: de gevolgen van de coronapandemie, de economische crisis, de woningnood in de stad en de vele integriteitskwesties in de stad.

Hij verwees heel nadrukkelijk ook naar de Black Lives Matter-beweging in de hele wereld, 'een nieuwe generatie die een vuist maakt tegen racisme'. Hij refereerde ook aan koning Willem-Alexander die in de Troonrede 'behartigenswaardige zinnen sprak over institutioneel racisme in Nederland'. De koning sprak over het feit dat in het huidige Nederland 'de invloed van huidskleur op iemands kansen een wezenlijke bedreiging is voor de kwaliteit van de rechtsstaat.” Ook sprak de koning uit dat 'in ons land iemands huidskleur of naam nog steeds teveel bepalend is voor iemands kansen. Dat is onaanvaardbaar'.

En, zo vraagt Wijsmuller zich heel nadrukkelijk af, 'wat doet de gemeente Den Haag? Kunnen we er nu zeker van zijn dat Dan Haag geen enkele activiteit subsidieert waarbij zwarte piet figureert?' En stelt hij verder, 'waarom horen we de wethouder niet in het anti-racismedebat, en waarom wachten we nu al twee jaar op de anti-discriminatie-nota?'

De Haagse Stadspartij pleit er daarom ook voor dat er een integrale aanpak komt waarin de verantwoordelijke wethouder portefeuille-overstijgend mandaat krijgt.