HvDH: 'Afval, hoeren en verslaafden in Rustenburg-Oostbroek'

13 September 2022, 14:49 uur
Politiek
mainImage
Valerie Kuypers

De partij Hart voor Den Haag in de gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de wijk Rustenburg-Oostbroek in stadsdeel Escamp. Dat zegt fractievoorzitter Richard de Mos na een wijkschouw met buurtbewoners.

"Afval, hoeren, parkeerchaos en de overlast van verslaafden zijn aan de orde van de dag", aldus De Mos. Hij wil dat het stadsbestuur "eindelijk daadkracht" toont. "Bewoners mogen van de lokale overheid verwachten dat overbewoning, ondermijning, criminaliteit en afval- en andere overlast op straat met strakke hand wordt bestreden." De politicus zegt tijdens de wijkschouw vooral teleurgestelde bewoners te hebben gesproken "die zich niet langer gesteund voelen door het Haagse stadsbestuur".

De Mos: “Bewoners adresseren de problemen keer op keer, organiseren wijkschouwen en contacten politici, maar er wordt stelselmatig niet geluisterd door het stadsbestuur. Ondertussen zakt de ooit zo mooie volkswijk qua leefbaar- en veiligheid door een ondergrens, is er sprake van verloedering en nemen de problemen hand over hand toe."

Meer handhaving

"Overvolle afvalcontainers, drugsverslaafden en hoeren die zich in de avonduren ophouden in speeltuintjes en nabij de voetbalkooi aan de Gooilaan, illegale afvaldump, hangjongeren en een schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen. Bewoners vragen zich hardop af waarom er in het laatste geval geen werk wordt gemaakt van een vorig jaar aangenomen initiatiefvoorstel om de parkeerdruk te verminderen”, aldus De Mos, die schriftelijke vragen heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Het raadslid pleit voor meer handhaving, meer parkeerplaatsen en vooral meer aandacht vanuit het stadsbestuur. "Bewoners willen meer actie tegen fietswrakken, het dumpen van huisraad, dubbelparkeren en het misbruik van invalideparkeerplekken. Dat kan door zichtbare handhaving, ook in de avond. Een veel gehoorde klacht is dat meldingen van bewoners niet serieus worden genomen. Meldingen van illegale afvaldump en fietswrakken worden, als ze al opgevolgd worden, vaak pas na weken of zelfs maanden afgewikkeld. Niet echt motiverend voor de actieve bewoners die er het beste van proberen te maken."