Dagblad070 | ID-scanner nuttige toevoeging in coffeeshops

ID-scanner nuttige toevoeging in coffeeshops

mainImage

Het gebruik van ID-scanners in coffeeshops lijkt een goed instrument om te voorkomen dat minderjarigen worden toegelaten en/of dat er producten aan minderjarigen worden verkocht.  Omdat een aantal coffeeshophouders al vrijwillig, succesvol, gebruikmaakt van de scanners, wil (bijna oud) burgemeester Remkes niet overgegaan tot een juridisch verplichting, ook al kan hij dat wel.

Hij, en dus feitelijk zijn opvolger Jan van Zanen, gaat eerst proberen de shophouders vrijwillig tot het gebruin van de ID-scanner te krijgen. Pas als dat niet of onvoldoende zou lukken, komt de juridische verplichting weer als optie naar boven, aldus Remkes dinsdag naar aanleiding van vragen over de Programmarekening 2019.

In een van zijn laatste antwoorden aan de raad gaat Remkes in op de suggestie uit de raad de ID-scanner in zetten. Hij stelt dat het de afgelopen jaren enkele keren is voorgekomen dat een minderjarige met een vervalst ID-bewijs een coffeeshop wist binnen te komen. "De desbetreffende ondernemers hebben na deze incidenten een ID-scanner aangeschaft. Vervolgens zijn dergelijke incidenten bij deze ondernemers niet meer voorgekomen. Deze scanners lijken dus een doeltreffend middel ter voorkoming van minderjarigen in coffeeshops."