Dagblad070 | Inbreng VVD leidt tot veel discussie

Inbreng VVD leidt tot veel discussie

mainImage

De inbreng van de fractie van de VVD tijdens een commissievergadering over Amare, leidde woensdag tot een forse discussie tussen de raadsleden. Voornaamste aanleiding tot de vele interrupties in het betoog van raadslid Regts was haar opmerking dat er een inspanningsverplichting moest komen voor de betrokken culturele instellingen om binnen vier jaar geen 300.000 bezoekers per jaar te trekken maar 600.000 voor de vier zalen met 5000 stoelen.

Dat was volgens haar simpel mogelijk, zo had zij geconcludeerd uit een korte inventarisatie van de bezoekersaantallen bij andere culturele instellingen in het land. Boerenverstand noemde zij dat onder meer. Zo zou Rotterdam (met één zaal) ruim 400.00 bezoekers per jaar trekken, komen er in Utrecht meer dan een miljoen bezoekers en trekt het Concertgebouw in Amsterdam ruim 700.000 bezoekers. Zij wil de gebruikers van Amare verplichten tot het genoemde aantal, want anders zou de subsidie over 4 jaar niet meer een zekerheid zijn.

Zij kreeg voor haar idee nauwelijks steun, maar wel heel veel vragen en kritiek. Dubbelaar (Hart voor Den Haag) vroeg zich af hoe experts na ampel beraad tot 300.000 bezoekers komen, en collega Regts zo even tot een mogelijke verdubbeling kwam. Vavier (GL) vond het stuitend dat er even op de achterkant van een bierviltje wat berekeningen zouden worden gemaakt zonder enige daadwerkelijk onderbouwing.

Ook Scheper (D66) en Grinwis (CU/SGP) vroegen zich af hoe de VVD aan de mogelijke bezoekersaantallen was gekomen. Zij vroegen zich tevens af wat er dan moet gebeuren als de subsidie van 5,7 miljoen na 4 jaar stopt, en de 600.000 bezoekers per jaar er niet zijn. Stopt dan de subsidie en moet Amare gewoon een subsidie in het Kunstenplan aanvragen, zoals raadslid Regts voorstelde? Maar hoe zit het dan met het feit dat de gemeente eigenaar is van het gebouw, en dus direct wordt geconfronteerd met een tekort? Wat moet er dan gebeuren? De prijs van de kaartjes maar verhogen, vroeg Grinwis zich af.