Dagblad070 | Internationale non-profitsector van groot belang

Internationale non-profitsector van groot belang

mainImage

De economische bijdrage voor Den Haag van de internationale non-profitsector is groot. De organisaties spelen daarnaast een stabiele en significante rol in de Haagse economie. Daar komt nog eens bij dat er ook sprake is van een florende sector. 

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde rapport van onderzoeksbureau Decisioin. Dat keek voor de zesde keer sinds 2005 naar de economische bijdrage van de sector in Den Haag. Tot de sector behoren onder meer inter- en non-gouvernementele organisaties, ambassades, internationale scholen en expat-en serviceclubs.

Het aantal organisaties groeide sinds het vorige onderzoek (2016) met 5 procent van 455 naar 480. Zij besteedden in 2019 in totaal 2,9 miljard euro en leverden de regio in totaal 40.000 banen op, zowel direct als indirect. In Den Haag gaat het om 22.000 banen, ruim 10 procent van de plaatselijke economie. Het gaat daarbij volgens het onderzoeksbureau om werkgelegenheid die anders niet in Den Haag en in Nederland terecht zou zijn gekomen.

Het grootste deel van het aantal banen wordt, zo blijkt, vervuld door niet-internationale werknemers. En elke baan bij een internationale organisatie is ook weer goed voor twee banen in Den Haag en daarbuiten.

Waar het grootste deel (69 procent) van de werknemers bij de organisates een HBO-of universitaire achtergrond heeft, bestaat de indirecte werkgelegenheid juist voor 76% uit banen voor anders opgeleiden.

Opvallend is, zo stellen de onderzoekers, het toenemende belang van Europese organisaties als Europol en het Octrooibureau. Zij zorgen nu voor 37% van de totale directe werkgelegenheid en bijna helft van het aantal bestedingen.

Het onderzoeksbureau zegt te verwachten dat de gevolgen van de coronacrisis beperkt blijven voor internationale organisaties. Een lichte krimp wordt niet uitgesloten, bijvoorbeeld door een andere invulling van congressen en zakelijke evenementen, maar een stabilisatie of bescheiden groei lijkt de komende periode evenwel goed mogelijk.

 


Foto: VRPress