Dagblad070 | Islam Democraten willen effectiever afvalbeleid

Islam Democraten willen effectiever afvalbeleid

mainImage

De fractie van Islam Democraten in de Haagse raad heeft het helemaal gehad met het ineffectieve afvalbeleid van de gemeente Den Haag. In het deze week ingediende initiatiefvoorstel ‘’Schoon Den Haag’’ pleit de partij daarom voor het depolitiseren van het probleem en het stoppen van pilots 'die het probleem van het vele afval alleen maar in stand houden'. Want, zo stelt Islam Democraten fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya, ‘de stad verdient een langdurige en eerlijke oplossing’. 


In haar plan schetst de partij een straatbeeld met op veel plekken oude bankstellen, afgedankte matrassen en door de meeuwen opengereten vuilniszakken. De fractie richt zich daarbij specifiek op de zogenoemde krachtwijken zoals Transvaal-Zuid, maar geeft aan dat ook bewoners uit verschillende wijken kenbaar hebben gemaakt dat ze schoon genoeg hebben van het afvalprobleem. “Het is smerig, het stinkt. Wie wil hier nou nog wonen?”, zo quote de partij Joke Jannessen van bewonersvereniging Transvaal-Zuid.


In het plan van aanpak richt de partij zich op zowel de bewoners van de wijken als op de gemeente. Voor de bewoners geldt dat er sprake moet zijn van een gedragsverandering, en de gemeente moet een veel effectiever beleid gaan voeren.


Islam Democraten verwijzen in hun voorstel onder meer naar de deels vrij eenvoudig uit te voeren maatregelen van de Stichting Nederland Schoon: inventariseer waar de hotspots en zogenoemde probleem containers zijn, zorg als basis voor schone en werkende containers en communiceer helder met duidelijke instructies hoe een container te gebruiken.


De fractie heeft ook nog andere maatregelen voor ogen. 'Zet zogenoemde scanauto’s - en scooters in voor signalering van bijplaatsingen en illegaal geloosd vuil, zet extra capaciteiten in tegenstelling tot nu toe wijkgericht in', aldus Tahsin Çetinkaya in zijn plan.


Wat de hoogste noodzakelijke gedragsverandering van bewoners betreft oppert de partij het eigenaarschap te verhogen door de buurt meer te betrekken bij bijvoorbeeld containeradoptie en het plaatsen van borden bij de orac’s met zogenoemd ‘gewenst gedrag'. Ook denkt de partij aan het faciliteren van Opschoondagen, dagen waarop grofvuil buiten gezet mag worden in een bepaald gebied.

Ook is de fractie van mening dat het goed is de samenwerking met scholen, welzijnsorganisaties en religieuze instellingen te intensiveren om (meer) bewustwording te realiseren, zeker in de ‘probleemgebieden’. 


 


Door: mogtie