Dagblad070 | Meer fietsvoorzieningen Scheveningse boulevard

Meer fietsvoorzieningen Scheveningse boulevard

mainImage

Den Haag gaat onderzoek doen naar goede locaties voor fietsnietjes op de fietsroute Middenboulevard, zonder dat dit ten koste gaat van parkeerplaatsen voor de auto. Een motie hiertoe van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en 50PLUS is aangenomen in de gemeenteraad.

Raadsleden William de Blok en Frans Hoynck van Papendrecht deden het voorstel gezamenlijk. De Blok: “Door de relatief grote afstand tussen de fietsenstallingen (Biesieklettes) is de kans aanzienlijk dat fietsers hun rijwiel ergens langs het fietspad gaan stallen om zo de snelste route naar boulevard te gaan bewandelen. Dit kan weer overlast opleveren. Daarom willen we dat er onderzoek wordt gedaan naar de behoeften onder bijvoorbeeld bewoners en strandondernemers naar fietsnietjes. Daarnaast willen we dat de stoep toegankelijk blijft voor minder validen en ouderen, want op drukke dagen struikel je soms over de fietsen en dit moeten we voorkomen. Dat doen we door goede voorzieningen te treffen.”