Dagblad070 | 'Meer nodig voor veilige stallen'

'Meer nodig voor veilige stallen'

mainImage

De provincie moet meer doen om de brandveiligheid van stallen te verbeteren. Dat vindt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. De partij reageert hiermee op de recente brand in een varkensstal in Streefkerk. Daarbij kwamen bijna 1500 varkens om het leven.

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten of het bedrijf in Streefkerk een provinciale vergunning heeft en of er hierin voorwaarden zijn opgenomen over (brand)veiligheid. Daarnaast vraagt de partij zich af in hoeverre en met welke frequentie er door de provincie gecontroleerd wordt op naleving van de veiligheidsbepalingen in de provinciale vergunningen, verleend voor veestallen. Verder wil de partij dat het provinciebestuur het Rijk oproept strengere regels op te stellen om de veiligheid in stallen te vergroten.