Dagblad070 | Meer transparantie gewenst bij horecavergunningen

Meer transparantie gewenst bij horecavergunningen

mainImage

De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is een website op te zetten waar voor iedereen precies te zien en volgen is welke horecavergunningen er zjin of mogelijk worden verleend. Nu is dat volgens het college nog niet mogelijk door het door Den Haag gebruikte vergunningensysteem. Maar, zo antwoordt het college op vragen van raadslid Bos, 'wij delen de mening dat een dergelijke website transparant is voor omwonenden en andere belangstellenden'.

De fractie van de Haagse Stadspartij verwees naar de situatie in Amsterdam waar zo'n openbare website wel te vinden is. Bos kwam met de suggestie aan het college in een reeks vragen over de al dan niet verleende horecavergunningen in de stad. Hij kwam daarmee op basis van artikelen op de website Gemeente.nu en in de NRC. Daaruit kwam naar voren dat het regelen van een nachtvergunning in Den Haag vaak gebeurde 'achter de schermen'.

Het raadslid wilde weten van het college of nachtvergunningen wel terecht, op de juiste gronden waren verleend. Het antwoord kreeg hij (nog) niet, want 'het college kan op dit moment niet overzien welke elementen onderdeel zijn van het lopende onderzoek van de Rijksrecherche noch kan zij vooruitlopen op het besluit op bezwaar naar aanleiding van de lopende bezwaarprocedure tegen twee besluiten tot het verlenen van nachtontheffingen'.

Bos krijgt wel antwoord op zijn vraag of Gemeente.nu gelijk heeft dat er in de jaren 2018 en 2019 in totaal 15 nachtontheffingen zijn geweest. Daarbij was volgens het college in alle gevallen sprake van verlenging van de bestaande nachtexploitatie, zonder nadelige invloed op de openbare orde of het woon- en leefklimaat.

 

 

 


Door: vragen | Foto: ANP