Dagblad070 | “Moestuin Harvest moet blijven"

“Moestuin Harvest moet blijven"

mainImage

Het dit jaar opgeleverde huurappartementencomplex Harvest aan de Oude Haagweg beschikt over een prachtige moestuin met een gemeenschappelijke schuur. Het is een onmisbare ontmoetingsplek geworden waar de bewoners van de 184 appartementen en omliggende buurtbewoners elkaar steeds beter leren kennen, waardoor de sociale cohesie nu al sterk is. Onlangs heeft projectontwikkelaar Van der Vorm Vastgoed laten weten dat de moestuin moet verdwijnen voor de bouw van nog eens 29 woningen. De bewoners zijn hier furieus over. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, neemt het op voor de bewoners en heeft samen met SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 schriftelijke vragen gesteld.

Peter Bos: “De huurders zijn op een walgelijke manier om de tuin geleid door de projectontwikkelaar. In allerlei brochures en publicaties van de projectontwikkelaar zijn de huurders van de vrije sectorwoningen gelokt met het Urban Farming concept met een groene moestuin. Voor veel huurders was dit een doorslaggevende reden om hier te gaan wonen. Ook is de huurders steeds verzekerd dat de moestuin zou blijven bestaan.”

In schriftelijke vragen met daarbij bewijzen van de verkooppraktijken van Van der Vorm Vastgoed en makelaar Frisia heeft Peter Bos aan het college gevraagd om er voor te zorgen dat het Urban Farming project kan blijven.

Peter Bos: “De huurders voelen zich zwaar belazerd nu de moestuin en de schuur dreigen te verdwijnen. We willen allemaal dat Den Haag een groene stad blijft, dat stadslandbouw gestimuleerd wordt en de sociale cohesie in wijken en buurten verbeterd wordt. Ik hoop echt dat de projectontwikkelaar zich aan z’n belofte houdt en het onzalige plan om de moestuin vol te bouwen intrekt”.


Foto: Peter Bos