Dagblad070 | Motie aanvaard, 2e Chuck Deely-festival onzeker

Motie aanvaard, 2e Chuck Deely-festival onzeker

mainImage

Groot enthousiasme was er in de raad tijdens de begrotingsbehandeling over de motie van de Haagse Stadspartij om het weer mogelijk te maken straatmuzikanten toe te staan in de Haagse binnenstad. Slechts 1 lid stemde tegen, 42 raadsleden steunden de motie van Peter Bos, die in zijn motie onder meer verwees naar het succes van het eerste The Streets of Chuck Deely-Haags Straatfestival, genoemd naar de Amerikaanse straatmuzikant die 'beroemd' werd in Den Haag en in 2017 overleed.

Ook de initiatiefnemers van het CD-festival, de Ruijs Stichting, was verheugd over de zo breed aangenomen motie en de aandacht voor het evenement. Maar, de stichting wacht ondanks alle waardering en de motie nog steeds op voldoende subsidie voor een tweede versie van het festival in de binnenstad. "Wij hopen nu maar dat dit voor de gemeente ook voldoende aanleiding is om onze aangevraagde subsidies voor het CD-festival helemaal toe te kennen. Dat is deels al gebeurd, maar nog niet in die mate dat we daarmee een volwaardig festival kunnen organiseren. Tot de beslissing over de nog lopende aanvraag bekend is kunnen we niet zeggen of het evenement doorgaat."