Dagblad070 | NIDA wil aanpak verkeer Vaillantlaan

NIDA wil aanpak verkeer Vaillantlaan

mainImage

Er gebeuren te veel ongelukken op de Vaillantlaan. Daarom heeft fractie NIDA schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. 

"Uit een analyse van RTL Nieuws kwam naar voren dat Den Haag 44 blackspots telt. De Vaillantlaan en de omgeving ervan telt maar liefst 5 blackspots. De Vaillantlaan is de enige weg aan de centrumring van Den Haag met blackspots. Wat is de reactie van het college op de analyse van de gegevens van de politie en
Rijkswaterstaat door RTL Nieuws2 met 44 blackpots in Den Haag, waarvan 5 op de Vaillantlaan en omgeving?"

Fractie NIDA vindt dat het college wel ambities heeft om het tij te keren, maar blijven de daden nog uit. "In de afdoening van de motie Handhaving snelheidsovertredingen Vaillantlaan staat dat het college opnieuw overleg heeft gepleegd met de politie over de gewenste verkeersaanpak op de Vaillantlaan en heeft de politie de kwestie vervolgens besproken met het OM." NIDA wil graag weten wat daaruit naar voren is gekomen.