mainImage

Onderhandelaars nieuwe coalitie bijgepraat over belangrijke zaken

1 juni 2022, 10:49 uur
Politiek

De totstandkoming van een nieuw stadsbestuur in Den Haag is deze week een nieuwe fase ingegaan. D66, VVD, GL, PvdA en CDA gaan onderhandelen over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader.

Die gesprekken worden gevoerd onder leiding van Piet Hein Donner. In deze eerste week worden de onderhandelaars bijgepraat op de onderwerpen die voor de stad van het grootste belang zijn. Deze ‘grote uitdagingen in en voor de stad’ werden eerder beschreven in het verslag van de verkenners Sneller en Bredenoord.

Het gaat dan onder meer om de groei van de stad, betaalbaar wonen, economie en werkgelegenheid, leefbare, schone en veilige wijken en buurten, bestaanszekerheid en kansengelijkheid, een klimaatneutrale stad en de ontwikkelingen in een aantal specifieke gebieden. Uiteraard zijn ook gemeentelijke financiën onderwerp van gesprek.

Tekst gaat door onder foto.

Openbaar gemaakt

De presentaties die aan de onderhandelaars worden gegeven, worden openbaar gemaakt nadat de onderhandelingen zijn afgerond en een coalitieakkoord is gepresenteerd. Ook alle brieven die de onderhandelaars ontvangen van belangenorganisaties en andere externen worden dan openbaar gemaakt.

Onderhandelaars

De onderhandelaars zijn: Robert van Asten en Marieke van Doorn namens D66, Anne Mulder en Lotte van Basten Batenburvan de VVD, Mariëlle Vavier en Maarten De Vuyst voor GroenLinks, Martijn Balster en Janneke Holman van de PvdA en Hilbert Bredemeijer en Kavish Partiman namens het CDA. Alle onderhandelaars hebben ook andere rollen. Zo zijn Van Asten, Mulder, Balster en Bredemeijer nu ook wethouder en fractievoorzitter/raadslid. De andere onderhandelaars zijn raadslid.


Foto: gemeente Den Haag