Dagblad070 | "Onderhoud openbare ruimte en groen erbarmelijk in Zuidwest"
mainImage

"Onderhoud openbare ruimte en groen erbarmelijk in Zuidwest"

Hart voor Den Haag-fractievertegenwoordiger Mohamed Balah
10 mei 2021, 11:12 uur
Politiek

Hart voor Den Haag-fractievertegenwoordiger Mohamed Balah (foto) wil actie vanuit het stadhuis voor beter onderhoud van de openbare ruimte en het openbaar groen.

Naar aanleiding van wijkschouwen in de woonwijken Bouwlust / Vrederust in Den Haag Zuid West trekt fractievertegenwoordiger Mohamed Balah van Hart voor Den Haag aan de bel. Veel groen in het openbaar is niet op orde en het ontbreken van voorzieningen in de openbare ruimte zorgt voor het nodige gemis in de wijken. Fractievertegenwoordiger Mohamed Balah constateerde dat veel straten in de Zijden, Steden en Zichten gebukt gaan onder de nodige overlast van wortelopdruk. ‘’ Dit kan bewoners lelijk ten val brengen en kunnen zorgen voor blijvend letsel. ‘’

In een initiatiefvoorstel Zuidwest pleitte Hart voor Den Haag al voor de nodige aandacht voor dit probleem en vroeg de grootste partij het stadsbestuur om een inventarisatie van de problemen in de openbare ruimte in Den Haag Zuid West. Verzakkingen door rattenhollen, overwoekering door onkruid en de vele kapotte, scheef zittende en verzakte tegels zorgen ervoor dat het onveilig is in de directe woongebieden van bewoners. Wortelopdruk en ontbrekende tegels maken vooral de Zijden, Steden en Zichten onbegaanbaar. Fractievertegenwoordiger Mohamed Balah vindt dat dit probleem urgent genoeg is om direct tot actie over te gaan. ‘’We wachten nog op de behandeling van het intitiatiefvoorstel, maar nog langer wachten om iets te doen is écht onverantwoordelijk. De openbare ruimte moet veilig zijn, daar heeft de gemeente een verantwoordelijkheid."

Hart voor Den Haag ontvangt meerdere signalen van bewoners die zich afvragen waar de voorzieningen in de openbare ruimte gebleven zijn nadat deze verwijderd zijn om voor hen onbekende reden. Voor Hart voor Den Haag en de bewoners beide een raadsel. Veel bomen zijn al jaren gekapt en bewoners kijken nu tegen lelijke boomstronken aan, zonder enig uitzicht op een nieuwe boom. Dit geldt ook voor bankjes en afvalbakken die verdwenen zijn in de openbare ruimte. De bomen en de voorzieningen worden door de bewoners enorm gemist. Hart voor Den Haag wil van verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer weten waar deze voorzieningen zijn en wanneer deze weer terug komen waar ze horen, namelijk in de woonwijken.

Veel straatverlichting is niet op orde en dat geeft ’s avonds als het donker is een onveilig gevoel op straat. Bewoners durven sommige straten en paden niet meer op om de hond uit te laten door het ontbreken van de straatverlichting. Hart voor Den Haag daagt het college uit om op korte termijn te komen met een actieplan voor de verbetering van de openbare ruimte en de leefbaarheid in de wijken van Den Haag Zuid West. Dit actieplan op te stellen samen met de bewoners en deze naar de raad te doen te komen.

 


Foto: gemeente den haag