Dagblad070 | Ondernemers tegen collegevoorstel Zichtenburg

Ondernemers tegen collegevoorstel Zichtenburg

mainImage

De ondernemers op het bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD) voelen niets voor het voorstel van het college in het gebied 69 woningen voor begeleid en beschermd wonen mogelijk te maken.

Dat geeft woordvoerder Robert Medenblik maandag desgevraagd aan. Het college kwam afgelopen vrijdag met het plan voor de woningen en gaf daarbij aan' de zorgen van ondernemers op het terrein tegemoet te komen door ondermeer de aanwezigheid van werkruimten op de begane grond aan te laten sluiten bij de ruimtelijke uitstraling van het bedrijventerrein'.

Maar, wij kunnen niet leven met het akkoord dat het college nu aan de raad heeft voorgelegd, aldus Medenblik. Het plan zorgt binnen ZKD voor 69 extra bewoners naast de huidige 140 bewoners: 43 drugsverslaagden in Micasa, 40 arbeidsmigranten, 20 statushouders en 37 verstandelijk beperkten via Middin, zo stel hij.

Dat is allemaal geconcentreerd in naast elkaar geleden leegstaande kantoorpanden en daarmee onwenselijk voor de openbare orde en veiligheid in het gebied. Verder, zo geeft Medenblik aan, hebben wij een plan voor herontwikkeling op de Zichtenburglaan naar multifunctionele bedrijfsruimte waardoor maximaal 46.000 m2 extra bedrijfsruimte kan worden behaald.

Het beoogde pand van het Leger des Heils, dat de voorziening zou moeten gaat beheren, heeft een sleutelpositie in deze herontwikkeling, zo stelt Medenblik. 'Bij doorgaan van de plannen van het college kan deze herontwikkeling helemaal van de baan zijn.'

In het voorstel aan de raad heeft het college aan dat het van groot belang is dat voor de groeiende groep cliënten beschermd wonen passende woonoplossingen worden gevonden. Op dit moment staan er 250 mensen op de wachtlijst voor beschermd wonen en 100 mensen voor maatschappelijke opvang. "Het is belangrijk dat de wachtlijst niet verder groeit", aldus wethouder Van Alphen.

In het plan voor ZKD meldt het college dat met de ondernemers ook is afgesproken dat de komende tijd intensief wordt gewerkt aan het revitaliseren van de rest van het bedrijfsterrein, onder meer door verscherpte veiligheidsmaatregelen. Daarnaast zal na 5 jaar een evaluatie plaatsvinden met betrekking tot de beheermaatregelen.

Het college wil het voorstel op 14 juli met de raad bespreken.