Ondernemers Willemplein wel meegenomen in plannen

15 October 2020, 18:27 uur
Politiek
mainImage
HvDH/GdM

Het is absoluut niet zo dat de ondernemers rond de Prins Willemstraat niet zijn meegenomen in de planning rond de werkzaamheden in en rond de straat. Al in februari vorig jaar is er voor het eerst overleg geweest met de Ondernemersvereniging Keizerstraat (BIZ Keizerstraat), het Wijkoverleg Scheveningen-dorp, ROVER en de Fietsersbond.

Ook zijn er overleggen geweest met de BIZ Keizerstraat en de BIZ Badhuisstraat, heeft het concept-ontwerp 6 weken ter inspraak gelegen en zijn bewoners en ondernemers rond het tracé daarvan huis-aan-huis op de hoogte gebracht. Tevens hebben ondernemers (en bewoners) deze zomer een brochure en brief ontvangen van de gemeente waarin de werkzaamheden en de mogelijke overlast zijn aangekondigd.

Dus, neen, het college is het niet eens met de opmerkingen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos raadslid Richard de Mos dat de gemeente vooraf niet heeft overlegd met de ondernemers.

Het college wijst er daarnaast op dat indien ondernemers minder omzet of minder inkomsten hebben als gevolg van werkzaamheden, zoals de ondernemers en De Mos aangeven, de mogelijkheid bestaat om nadeelcompensatie aan te vragen.

De gemeente wil ook met de betrokken ondernemers in gesprek over het toestaan van een zomerterras op het plein door aanpalende horeca etablissementen, over het toestaan van windschermen tegen het oprukkende zand, over het behouden van 21 parkeerplaatsen en over snelheidsbeperkende maatregelen.