Onderzoek naar armoede in Den Haag hard nodig

3 March 2020, 11:55 uur
Politiek
mainImage
KBO-PCOB

Hoe groot is de armoede in Den Haag, zeker onder ouderen en alleenstaanden, de groep die steeds meer een beroep moet doen op voorzieningen als de Voedselbank. Dat wil de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos exact weten van het college. Raadslid Janice Roopman dringt daarom in vragen aan het college aan op een stadsbreed onderzoek naar de problematiek dat zeker steeds meer ouderen ondanks de economische groei 'in pure armoede leven'.

Want pas als de gemeente de omvang van de 'ellende' kent, kan zij de armoede effectief bestrijden zo stelt het raadslid.  Zo wijst er op dat "veel ouderen hun lot in stilte dragen. Zij zijn nog van de generatie die zich voor armoede schaamt en weten het, mede door hun trots, goed te verbergen".

In beantwoording van eerdere vragen door de fractie gaf het college aan in gesprek te zullen gaan met ouderenorganisaties hoe de doelgroep het beste bereikt kan worden. Bijvoorbeeld door de ouderen beter dan nu te attenderen op de landelijke toeslagen. Volgens Roopman gaf het college toen ook aan geen verdere aanleiding zien voor een uitgebreider onderzoek naar het gebruik van rijksregelingen.

Volgens de fractie kan het college nu niet meer volhouden dat er geen aanleiding meer is voor een uitgebreider onderzoek. "Tal van instellingen en organisaties, zoals het CBS, het SCP, ouderenbonden en de Voedselbank zeggen dat de armoede onder ouderen hand over hand toeneemt", aldus Richard de Mos. Hij wil dat het stadsbestuur ouderen actiever wijst op de rijksregelingen waarop zij een beroep kunnen. Ook pleit hij voor een 'stevig signaal' richting het Rijk.

Tenslotte is ook Hart voor Den Haag benieuwd naar de eerste resultaten van de Haagse Ouderenambassadeur, Fred Zuiderwijk. Hij werd medio vorig jaar aangesteld om de werkgelegenheid voor ouderen aan te jagen.