Dagblad070 | Onderzoek naar mogelijke uitbreiding World Forum

Onderzoek naar mogelijke uitbreiding World Forum

mainImage

Het college laat een haalbaarheidsonderzoek verrichten om duidelijk te krijgen welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn om het World Forum in de stad op termijn uit te breiden. Het college vindt het namelijk 'belangrijk om de congresfunctie van de stad ook op de lange termijn te waarborgen'.

In antwoord op vragen vanuit de raad geeft het college aan dat in het onderzoek rekening wordt gehouden 'met de (door)lopende exploitatie van het World Forum en het feit dat congressen enkele jaren van tevoren worden geworven'. Van langdurige sluiting of vertrek uit Den Haag naar bijvoorbeeld Rotterdam (zoals het North Sea Jazz) is dus helemaal geen sprake, aldus het college. Welke kosten gemoeid zullen zijn met de eventuele uitbreiding en hoe die gefinancierd zouden moeten worden, is volgens wethouder Saskia Bruines allemaal nog niet bekend en past bij het haalbaarheidsonderzoek.

In haar antwoorden geeft de wethouder ook aan dat deze zomer haar Locatiebeleid van Evenementen naar de raad wordt gestuurd. Daarin is het belang van omwonenden één van de vele aspecten die bij het beleid worden betrokken, aldus Bruines aan de raad.


Door: brief