Dagblad070 | Ook 50plus verbijsterd over tweet 'kadavers'

Ook 50plus verbijsterd over tweet 'kadavers'

mainImage

Ook 50Plus in de Haagse gemeenteraad heeft stevige schriftelijke vragen voor het college van b&w over het bericht op Twitter van het Operationeel Centrum van de Politie-eenheid Den Haag) over de distributie van 'kadavers' voor het Islamitisch offerfeest.

Raadslid Frans Hoijnck van Papendrecht wil weten of het college de timing en formulering van de tweet nogal ongelukkig vond, zoals door de benoeming ‘kadavers’ voor de geslachte dieren. Ook vindt 50Plus dat een vuist moet worden gemaakt tegen het onverdoofd slachten van dieren.

"Heeft het college opgemerkt dat uit de ontstane publieke consternatie (wederom) blijkt dat de slachtpraktijk tijdens het Islamitische Offerfeest maatschappelijk zeer gevoelig ligt; dat het er op lijkt dat een ruime meerderheid van de Haagse bevolking er afschuw van heeft; en dat om die reden méér en betere voorlichting (ruim) van tevoren had moeten plaatsvinden."

"Wil het college aangeven welke (on)mogelijkheden de Gemeente Den Haag heeft om zelf in Den Haag regels te stellen t.a.v. de offerfeestslachterij en de distributie van geslachte dieren. Is het college bekend met de richtlijnen van de Voedsel en Waren Autoriteit en kan het college aangeven wat de wettelijke basis is voor de speciale uitzonderingen die door de NVWA worden genoemd. Kan het college aangeven hoe in samenspraak met de Politie Haaglanden en de NVWA het
toezicht op de slachterij en de handhaving van de distributie van de geslachte dieren geregeld is."