mainImage

Ook extra gelden voor Veilig Thuis Haaglanden

30 juni 2020, 19:49 uur
Politiek

Het kabinet stelt 38,6 miljoen euro extra beschikbaar voor de 26 Veilig Thuis-regio's in het land. Hoeveel van die tientallen miljoenen er beschikbaar komen voor VT Haaglanden, is nog niet bekend, zo maakt wethouder Parbhudayal dinsdag bekend. 

Zij had samen met onder meer haar collega's uit de drie andere grote steden bij de regering aandacht gevraagd voor de 'steeds knellender wordende situatie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling'. We moeten er namelijk voor waken dat het vroegtijdig signaleren en ingrijpen niet naar de achtergrond verdwijnt, stelt Parbhudayal. Er is, zo geeft zij aan, financiële ruimte nodig om lokale teams te versterken, en wachttijden te verkorten.

De stijgende instroom door een verscherpte meldcode en radarfunctie van Veilig Thuis leidt bij gemeenten tot zorgen over groeiende financiële tekorten. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aantal adviezen en meldingen in nagenoeg alle regio’s is gestegen. Bij VT Haaglanden gaat het om 36% (2018) en 8% (2019) meer adviezen en 11% (2018) en 24% (2019) meer meldingen. 

Het onderzoeksrapport erkent het probleem van de hoge werkdruk en de onderlinge afhankelijkheid in de gehele keten, stelt wethouder Parbhudayal dinsdag. "Want als Veilig Thuis meer meldingen en adviezen oppakt, of meer complexe zaken te verwerken krijgt, werkt dit door naar andere partijen. Dat maakt de aanpak van het probleem complex. Die moet integraal gericht zijn op de keten als geheel in plaats van op afzonderlijke organisaties. Het is belangrijk dat ook het kabinet daar oog voor heeft”.