Dagblad070 | Ook Raad voor Cultuur prijst Residentie Orkest

Ook Raad voor Cultuur prijst Residentie Orkest

mainImage

Niet alleen de Haagse adviescommissie voor kunstsubsidies laat zich enthousiast uit over het Residentie Orkest. Ook de Raad voor Cultuur prijst in zijn advies over subsidies voor de symfonieorkesten het Haagse orkest. De gevraagd steun van bijna 3,4 miljoen euro moet er volgens de raad dan ook komen. Minister Van Engelshoven neemt daar later een besluit over, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat zij het advies overneemt.

De raad oordeelt positief over de artistieke kwaliteit van het orkest. Volgens de commissieleden positioneert het RO zich zelfbewust in de stad en gaat het bewust een relatie aan met de stad. Ondanks het feit dat de bezuinigingen in 2013 de kwaliteit hebben aangetast, zoals het orkest schrijft in de aanvraag, is die terugval voor een groot deel hersteld. De raad constateert dat het orkest kwalitatief een stijgende lijn heeft gevonden.

Ook het Nederlands Dans Theater, de andere speler van cultuurpaleis Amare, is wat de Raad voor Cultuur betreft voor de komende jaren verzekerd van subsidie. De raad adviseert de minister het gezelschap de gevraagde 6,8 miljoen euro toe te kennen. Over het NDT schrijft de raad: 'Het heeft binnen de Nederlandse danssector een onderscheidende en onmiskenbaar eigen signatuur. Ze heeft oog voor excellentie en de dansers NDT1 en NDT2 behoren tot de absolute top."

De raad gaat ook nog kort in op het aantreden van Emily Molnar dit jaar als artistiek directeur als opvolger van Paul Lightfoot. Er is vertrouwen in deze keuze maar, zo stelt de raad, wat mist is 'een uitwerking van de artistieke visie en plannen van Molnar voor de komende periode'.

Het Nationale Theater kan ook tevreden zijn met het advies van de raad, die de minister aangeeft dat het Haagse gezelschap inderdaad de gevraagde subsidie van 2,8 miljoen euro zou moeten krijgen. In het advies prijst de raad het engagement van de voorstellingen, de samenwerking met partners in de stad en de actieve zoektocht naar diversiteit in aanbod en publiek. Op het gebied van educatie en publiekswerking loopt de instelling voorop, zo staat in het advies. De raad zegt onder de indruk te zijn van de manieren waarop het gezelschap zich in alle regionen van de stad beweegt. 

HNTjong kreeg van de raad ook een positief advies mee. Van de gevraagde 930.000 euro wil de raad dat de minister er 830.000 euro toekent.

Minder goed nieuws is het negatieve advies dat de raad heeft over het Holland Dance Festival. Dat moet vrezen voor de gevraagde subsidie van 310.000 euro. Ondanks veel positieve opmerkingen, vindt de raad bijvoorbeeld de gepresenteerde grotere internationale producties echter te beperkt wat betreft artistieke vernieuwing en oorspronkelijkheid.

Ook constateert de raad dat de platformfunctie voor internationale uitwisseling tijdens het festival niet concreet wordt, door bijvoorbeeld het organiseren van ontmoetingen of debatten tussen vakgenoten. Daarnaast zijn, zo stelt het advies, in het voorliggende plan festivalactiviteiten en activiteiten gedurende de rest van het jaar niet helder onderscheiden.