Ook steun uit Stille Oceaan voor Haags Klimaatpact

19 April 2018, 20:40 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

MKB Den Haag heeft vanavond op het stadhuis het Haags Klimaatpact ondertekend. Voorzitter Kim Schofaerts van MKB Den Haag en bestuurslid duurzaamheid Roel Lenoir zetten daartoe hun handtekening. Evenals de meerderheid van de nieuwe gemeenteraad zouden ook de ondernemers van het lokale midden- en kleinbedrijf graag zien dat het Klimaatpact inzet is van de coalitievorming, die momenteel onder leiding van Edith Schippers gaande is tussen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks.

Het Haags Klimaatpact zet in op het in 2030 klimaatneutraal zijn van de stad en draagt daar concrete maatregelen voor aan. Eén daarvan is een nieuwe wethouder Duurzaamheid en Transitie. Die krijgt de taak om de klimaatambitie te realiseren. In meerderheid wil de gemeenteraad het hele Haagse Klimaatpact in het coalitieakkoord 2018-2022 zien te krijgen. Dertien van de 15 partijen steunen het pact. Alleen Groep de Mos, grootste partij in de raad, en PVV hebben het niet ondertekend; samen hebben zij 10 van de 45 zetels.

Inmiddels wordt het lokale pact door 157 organisaties gesteund; daarnaast ook nog door circa 200 inwoners op persoonlijke titel. De gemeenteraadsvergadering van vanavond telde vele insprekers die de lokale politiek het belang van het klimaatpact op het hart wilden drukken; onder hen kinderen van de internationale school in Den Haag en Raki Ap, nieuwkomer in de stad, die zei te spreken namens de eilandbewoners in de Stille Oceaan, waar hij zelf vandaan komt. “Op de warmste 19 april ooit is het goed stil te staan bij wat een verdere stijging van de zeespiegel voor de inwoners van de Pacific zou kunnen betekenen,” aldus Raki Ap.

[caption id="attachment_15505" align="alignleft" width="900"] Kinderen vanavond in de gemeenteraad om de lokale politici een hart onder de riem te steken bij hun steun aan het Haags Klimaatpact. Foto boven: Raki Ap, die zei te spreken namens de eilandbewoners in de Stille Oceaan.[/caption]