mainImage

Oproep: 'Den Haag moet voorop lopen met minimumloon van 14 euro'

29 juni 2022, 16:51 uur
Politiek

Personeel dat de gemeente Den Haag extern inhuurt, moet ook minimaal 14 euro per uur gaan verdienen. Dat vinden de SP, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks. Zij dienen tijdens de raadsvergadering van komende donderdag een motie in om het minimumloon van 14 euro ook toe te passen bij aanbestedingen.

Mensen die in dienst zijn bij de gemeente moeten sinds dit jaar minimaal 14 euro per uur verdienen. Voor externen gedt dat nog niet. "Maar ook ingehuurde medewerkers die cruciaal werk doen voor onze stad en inwoners – denk aan thuiszorgmedewerkers, bestuurders van de taxibus en vuilophalers –  verdienen een leefbaar loon,” zegt fractievoorzitter Lesley Arp van de SP. "Gemeenten als Utrecht en Heerlen hebben al stappen gezet om dit te regelen: ook de gemeente Den Haag zou hierin voorop moeten lopen."

De linkse partijen maken zich zorgen om de koopkracht van Hagenaars met een laag inkomen, waarvan sommige ook hard worden geraakt door de stijgende energiekosten en steeds duurder wordende boodschappen. "Het minimumloon moet genoeg zijn om van te leven, in plaats van te overleven", zegt Janneke Holman van de PvdA. "We kunnen niet langer toestaan dat mensen die iedere dag werken voor onze stad nu niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen.”

Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij roept het stadsbestuur op om hier meteen snel van te maken. "14 euro is echt het minimale om rond te kunnen komen in deze tijd van enorme inflatie. Het college moet dus niet wachten op de Rijksoverheid om met een voorstel te komen, maar nu al haar mogelijkheden inzetten om iedereen een volwaardig loon te geven.”

In gesprek met bedrijven

Tot nu toe zegt het stadsbesturu dat het niet mogelijk is om een minimumloon van 14 euro per uur als voorwaarde te stellen bij aanbestedingen. De indieners van de motie wijzen er echter op dat er binnen standaard cao’s vaak ruimte is voor bedrijven om hun personeel hoger in te schalen. Zo kan het startloon minimaal 14 euro zijn. “Met onze oproep dagen we het college daarom uit om actief in gesprek te gaan met deze bedrijven”, zegt GroenLinks-raadslid Hera Butt. “Om er zo voor te zorgen dat álle mensen die werken voor de gemeente Den Haag minimaal een volwaardig loon van 14 euro per uur verdienen.”


Foto: Gerry Nahari