mainImage

Partij voor de Dieren bezorgd om paarden op hitte-eiland

23 november 2021, 16:39 uur
Politiek

Gemeenteraadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren wil dat het Haagse stadsbestuur de ‘doestal’ van Klep en Co in Wijkpark de Verademing helpt om te verduurzamen.

“De Verademing heeft de afgelopen jaren een groene impuls gekregen, waardoor het een fijnere plek is geworden voor sport, ontmoeting en buitenzijn. Het terrein rondom de stallen en buitenbakken is echter nog steeds zeer versteend en loopt het risico een hitte-eiland te worden”, zegt Smit.

De doestal van Klep en Co huist diverse paarden en pony’s en vervult daarmee een sociale functie voor kinderen, ouderen uit de buurt en vrijwilligers. Maar doordat het terrein rondom de paardenstallen volledig versteend is, zijn er nu geen schuilmogelijkheden voor de paarden en pony’s. “Voor de gezondheid en levenskwaliteit van de paarden en pony’s van de stallen is het nodig om bomen ter beschutting op het terrein te planten.”

Bodemvervuiling

Smit wil van het stadsbestuur ook weten of het klopt dat de rijbak voor de paarden vanwege bodemvervuiling is volgestort met zand en tuft. “Dit materiaal maakt de bak moeilijk te onderhouden. Ik wil weten wie er verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de rijbak en waarom voor dit materiaal is gekozen.”

“De vrijwilligers van Klep en Co hebben meerdere keren geprobeerd contact te krijgen met de gemeente om te spreken over vergroeningsmogelijkheden van het terrein waarop zij gevestigd zijn”, zegt Smit. “Uiteindelijk werden zij verwezen naar dienst OCW, die blijkbaar de eigenaar is van het terrein.” Smit hoopt dat door zijn schriftelijke vragen aan het stadsbestuur er nu sneller actie wordt ondernomen.


Foto: Klep en Co