mainImage

Partij voor de Dieren: 'Ganzen ontvoerd in Waldeck'

11 mei 2022, 17:50 uur
Politiek

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad maakt zich zorgen om de vogels in Waldeck. Volgens gemeenteraadslid Robin Smit zijn er zelfs ganzen ontvoerd.

"Via bewoners van de wijk Waldeck ontvingen wij het signaal dat er heel weinig nijlganzen en andere ganzen in de wijk lijken te zijn, zeker vergeleken met voorgaande jaren", zegt Smit. "Meerdere bewoners bevestigen dit. Ook foto’s en video’s bevestigen dat er in voorgaande jaren veel nijlganzen en andere ganzen in de buurt liepen, met name de vijver naast de hoek van de Mozartlaan en de Rossinilaan wordt vaak genoemd. Enerzijds zijn er mensen die aangeven de ontvoering van vogels te hebben gezien, anderzijds is er helaas ook sprake van vogelgriep, jacht op vogels vanuit de provincie en nestbeheer."

De Partij voor de Dieren vindt daarom dat het stadsbestuur dit "grondig moet onderzoeken om te achterhalen wat er aan de hand is met de verschillende vogelsoorten", staat in schriftelijke vraen aan het college van B&W. Ook wil de partij weten wat er gebeurt als er bij de politie melding is gedaan van het vangen van nijlganzen in Waldeck, waarna de vogels gedood werden. "Is dit aanleiding om de wijkagent en/of de vogelbescherming of andere dierenorganisaties te informeren? Wordt er een dossier aangelegd om zo’n incident te registreren?"

Opsporingsambtenaren

Ook wil de partij dat de gemeente een publiekscampagne begint om meer aandacht te vragen voor het welzijn van vogels en te zorgen dat inwoners van Den Haag weten waar ze terecht kunnen met meldingen over misstanden met vogels. Verder zou er extra geld moeten komen voor meer opsporingsambtenaren die meldingen van geweld tegen vogels in behandeling kunnen nemen.


Foto: Hagen Graebner (Wikimedia)