mainImage

Partij voor de Dieren wil regels tegen versteende tuinen

29 november 2021, 11:44 uur
Politiek

Tuinen met geen centimeter groen, je ziet ze steeds vaker in het Haagse straatbeeld. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente gaat optreden tegen deze ‘steenvlaktes’ met een minimumpercentage levend groen. "Mensen maken van hun tuin een steengrill door het gebrek aan groen", zegt fractievoorzitter Robert Barker. "De stad wordt hierdoor steeds minder leefbaar."

Haagse tuinen bestaan gemiddeld voor twee derde uit steen. Duindorp spant de kroon met maar liefst 87 procent steen in de tuinen. "Met flyers en goedbedoelde tegelacties probeert de gemeente het tij te keren, maar de verstening neemt alleen maar toe", zegt Barker. "Versteende tuinen zijn niet onschuldig. Het gebrek aan groen zorgt voor hittestress en wateroverlast. Ook is er voor dieren en natuur in versteende tuinen niets te halen. Het is tijd dat de gemeente echte maatregelen neemt."

Een minimaal percentage ‘levend groen’ in de tuin is volgens de Partij voor de Dieren een oplossing. "De gemeente Breda hanteert zo’n minimale groeneis bij nieuwe bouwontwikkelingen. Hoeveel groen moet worden aangelegd, is afhankelijk van hoe groot het perceel is. Op een perceel van 150 tot 250 vierkante meter moet bijvoorbeeld 10 procent levend groen aanwezig zijn. Een mooi concept, dat Den Haag ook zou moeten toepassen", aldus Barker.