Dagblad070 | Partij voor de Dieren ziet één lichtpuntje

Partij voor de Dieren ziet één lichtpuntje

mainImage

De Partij voor de Dieren heeft toch nog één lichtpunt kunnen ontdekken in de vandaag gepresenteerde nieuwe begroting van Den Haag: het verduurzamen van straatverlichting waarmee veel energie wordt bespaard. Voor de rest vindt fractievoorzitter Robert Barker de plannen van het college eigenlijk maar "oude wijn in nieuwe zakken". 

Zo wordt hij teleurgesteld waar hij hoopte op meer geld voor groen en dierenwelzijn. Voor de vergroening, in zijn ogen noodzakelijk door de klimaattoestand, is "nog steeds weinig geld beschikbaar". Wat de dieren betreft, stelt hij: "Alle dieren die in de stad leven lijken in deze begroting te zijn vergeten. Dierenopvangen komen allemaal geld tekort. De gemeente doet alsof haar zorgplicht niet bestaat en gaat slechts "meehelpen met fondsenwerving".

Dat Den Haag dit jaar dus 1.400 straatlantaarns gaat/wil voorzien van ledverlichting is zijn 'lichtpuntje". Maar, merkt hij ook op; "De gemeente investeerde jarenlang onvoldoende in de straatverlichting. Daardoor voldoet zij niet aan de verplichte energiebesparing uit het landelijke Energieakkoord". Hij eindigt toch met een positieve knipoog:  "De gemeente ziet eindelijk het licht."

 


Door: persbericht