Dagblad070 | Pas Tegemoetkoming Ondernemers aan voor ambulanten

Pas Tegemoetkoming Ondernemers aan voor ambulanten

mainImage

De ondernemers op de Haagse Markt zijn op een voor hen vervelende omissie in de door het Rijk in het leven geroepen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren TOGS gestuit.

Dat zij eerst helemaal niet voor de regeling in aanmerking kwamen is deze week aangepast, tot tevredenheid van de marktkooplui. Maar, nu blijkt één van de voorwaarden om voor de TOGS in aanmerking te komen te zijn dat er een bedrijfsvestiging(adres) is buiten het woonadres.

Maar, zo laten de ondernemers van de Haagse Markt woensdag weten, “zoals iedereen begrijpt wonen de ambulante ondernemers niet in hun marktkraam. Hun vestigingsadres is dus in het algemeen hun eigen huisadres. Daar wringt hem dus de schoen.”

De ondernemers vragen zich af of de overheid inziet dat deze voorwaarde voor ambulante ondernemers moet worden aangepast. “Want nu is er geen (broodnodige) zekerheid. “