mainImage

Pilot rattenbestrijding werkt, nog steeds overlast

27 maart 2020, 09:07 uur
Politiek

Een pilot in de gemeente Den Haag om de rattenoverlast tegen te gaan heeft ervoor gezorgd dat die inderdaad is verminderd, maar zeker niet is verdwenen. De maatregelen leken te werken, maar het voedsel dat bewoners en ondernemers in de buitenruimten achterlieten zorgde ervoor dat er alsnog genoeg eten was voor de ratten waardoor hun populatie niet af nam.

Dat meldt wethouder Bredemeijer de raad na een evaluatie van de pilots in Moerwijk-Oost en de Landen. De verbeterde samenwerking tussen de verschillende partners in de bestrijding van de ratten zorgde voor afname van het aantal meldingen en de ervaren overlast in de wijken. Echter, zo stelt Bredemeijer, is de overlast niet volledig verdwenen. "Dit heeft alles te maken met het voedselaanbod. Hoeveel maatregelen de gemeente ook treft, als bewoners en ondernemers voedsel en afval in de buitenruimte blijven achterlaten, dan zal de rattenpopulatie niet afnemen."

Volgens de wethouder kan de bestrijding alleen succes hebben als alle bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de overlastgebieden meedoen. "Alleen dan zal de rattenpopulatie en daarmee de overlast beheerst worden. De werkwijze uit deze pilot zal ik het komend jaar toepassen in de gebieden waar dat nodig is. "