Dagblad070 | Politie herkent beeld Paul Krugerlaan niet

Politie herkent beeld Paul Krugerlaan niet

mainImage
'Branchering' Paul Krugerlaan klinkt vriendelijker

De politie heeft met enige verbazing kennisgemomen van een bericht van de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat "overvallen de Paul Krugerlaan teisteren". Volgens een woordvoerster van de politie ziet zij, na onderzoek in de cijfers, niet dat er sprake zou zijn van een forse toename. "In de periode 1/1/2019 t/m 12/2/2019 zijn er 0 overvallen geregistreerd en dit jaar in diezelfde periode is er 1 overval geregistreerd. Ook de politie collega’s die werkzaam zijn in Den Haag Centrum herkennen zich niet in het beeld dat de Paul Krugerlaan geteisterd wordt door overvallen."

Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos staan de overvallen "de wederopstanding van een gezellige winkelstraat in de weg". De fractie vindt het van 'cruciaal belang' dat de gemeente direct actie onderneemt en verzoekt in vragen aan het college om maatregelen 'om het veiligheidsgevoel van ondernemers, bezoekers en bewoners te doen wederkeren'.

Maatregelen waar de fractie aan denkt zijn meer, zichtbaar cameratoezicht, meer handhaving en het samen met betrokkenen van de Paul Krugerlaan opstellen van een veiligheidsplan. Raadslid Roopram: “Zeker ook omdat een overval grote impact heeft op de slachtoffers. Naast de financiële gevolgen kampen slachtoffers ook vaak met psychische problemen. Indien er vaak overvallen worden gepleegd in winkelgebieden geeft dit een enorme weerslag op het veiligheidsgevoel en op de bezoekersaantallen, hetgeen verloedering in de hand werkt”. 

 


Door: navraag | Foto: Digitaal Dagblad