Dagblad070 | PvdA: Bestrijd onderwijscrisis met actie

PvdA: Bestrijd onderwijscrisis met actie

mainImage
wethouder Bruines

De Haagse PvdA-fractie is ontstemd over de lakse wijze waarop het Haags stadsbestuur het lerarentekort bestrijdt. "Het stadsbestuur zet de deur open voor het verkorten van de schoolweek of het op latere leeftijd naar school laten gaan van kinderen. Dat is onaanvaardbaar in een stad met de grootste onderwijsverschillen van Nederland. Kom in de plaats daarvan met plannen om de zwakste scholen te ontzien, de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en lesgeven in de grote stad aantrekkelijker te maken," zo stellen de sociaaldemocraten in een reactie op de recente uitspraken van wethouder Bruines om te starten met een ‘heroriëntatie van het onderwijssysteem’.

Volgens de Haagse PvdA vraagt de nijpende situatie binnen het Haagse basisonderwijs om daadkrachtig ingrijpen door het stadsbestuur. In Den Haag heerst er een enorm tekort aan leraren en komt daarmee de kwaliteit van het onderwijs en de kansen van Haagse kinderen in gevaar. Volgens raadslid Mikal Tseggai is het vijf voor twaalf voor het basisonderwijs en is het hoogtijd dat het stadsbestuur actie onderneemt en gaat investeren.

Dat er een crisis op komst was binnen het onderwijs is volgens Tseggai allang bekend, daarom is ze ook enorm geschrokken dat het zo ver heeft kunnen komen. “Een tekort van 197 leraren en bijna een kwart van de Haagse leraren gaat binnen tien jaar met pensioen: het Haagse onderwijs verkeert in enorm zwaar weer en de kinderen zijn de dupe, terwijl zij juist recht hebben op goed onderwijs.”

Dat wethouder Bruines pleit voor een ‘brede heroriëntatie op het onderwijssysteem’ is volgens Tseggai gemakzuchtig en ontwijkt de eigen verantwoordelijkheid. “De tijd van analyseren, bezinning en de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs afschuiven op het rijk, is echt voorbij. Aan vaag taalgebruik hebben we niks. Het stadsbestuur moet zelf snel en daadkrachtig optreden. We zullen zelf moeten investeren, we mogen niet wegkijken. In Amsterdam worden miljoenen uitgetrokken om de crisis te bestrijden, door bijvoorbeeld verschillende beurzen voor leraren in te voeren. We zullen meer mensen moeten interesseren en verleiden voor onze scholen. Dat is veel waardevoller, effectiever en daadkrachtiger dan een proces van herbezinning.”