PvdA Den Haag vraagt aandacht voor Dag tegen Pesten

9 March 2023, 12:02 uur
Politiek
mainImage

De Haagse PvdA dringt aan bij het college om aandacht te geven aan de nationale Dag Tegen Pesten op 19 april middels het hijsen van de anti-pest vlag

Op 19 april is het de nationale Dag Tegen Pesten. In het schooljaar 2020-2021 zei 11 procent van de leerlingen in groep 6 tot en met groep 8 dat zij soms tot vaak gepest worden. Dit is 1 op de 10 leerlingen, een groot probleem dus. Ook in Den Haag. De gemeente zou haar steentje moeten bijdragen om aandacht te vragen voor dit probleem, vindt raadslid Mairan Sewtahal.

“De gemeente kan op veel verschillende manieren aandacht vragen, bijvoorbeeld door met schoolbesturen om tafel te gaan en hen te wijzen op het belang van een pestprotocol. Dit is nu namelijk niet verplicht, maar we zien dat het wel heel erg helpt als een school proactief opstaat tegen pesten.” Aldus Sewtahal.

Mairan heeft in de gemeenteraadscampagne al aandacht gevraagd voor pesten. Mairan is al jarenlang nauw betrokken bij de Raad van Toezicht voor scholen in Den Haag waar hij van dichtbij heeft gezien wat pestgedrag met kinderen kan doen. Gepeste kinderen of jongeren voelen zich namelijk sneller eenzaam of depressief. En ook degenen die pesten ondervinden negatieve gevolgen: mensen die pesten of gepest hebben komen vaker met justitie in aanraking en drinken meer alcohol.

Het is dus belangrijk voor de gemeente om een statement te maken. Naast het gesprek voeren met scholen is er nog een manier waarop het college dit zou kunnen doen. Een anti-pest vlag hijsen op 19 april is een goed begin om te laten zien dat pesten in Den Haag niet getolereerd wordt.

“Als de anti-pest vlag boven het stadhuis zou wapperen op 19 april zou dat een krachtig symbool zijn van Den Haag waarbij we laten zien dat in onze stad niet gepest hoort te worden. Zo laten we zien dat we als gemeente het probleem erkennen.” Aldus Sewtahal.

Mairan heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college waarin hij vraagt hoe het college tegen zijn verzoek aankijkt. “Ik ben zeker van plan actie te ondernemen op dit onderwerp, want het gaat mij erg aan het hart. Ik ben benieuwd wat voor mogelijkheden het college ziet, en ga graag met ze in gesprek over hoe we op deze Dag Tegen Pesten een zo goed mogelijk signaal kunnen afgeven.”