Dagblad070 | PvdA levert wethouder

PvdA levert wethouder

mainImage

De Haagse PvdA is buitengewoon trots op het coalitieakkoord ‘Samen voor Den Haag’ dat vandaag in Den Haag is gepresenteerd. "Met dit akkoord slaan we de handen ineen om samen te werken aan een eerlijke en sociale stad. Met en voor onze bewoners gaan we aan de slag voor een Den Haag waar iedereen meedoet en dezelfde kansen krijgt."

De Haagse PvdA draagt Martijn Balster voor als wethouder Wonen, Wijken en Welzijn. “Met deze prachtige portefeuille gaat de PvdA het verschil maken voor de bewoners van alle wijken en buurten van de stad. Martijn Balster is bij uitstek de persoon die het kleine aan het grote verbindt en het verschil kan maken voor de woon en leefsituatie van alle Hagenaars. De stad in, problemen oplossen. Daar heeft de stad behoefte aan. En nu aan de slag!”

Balster: “De afgelopen twintig jaar heeft Den Haag niet zo’n grote ambitie op betaalbare woningbouw geformuleerd als in dit akkoord. Daar ben ik enorm trots op. Iedereen in Den Haag, ongeacht de dikte van je portemonnee, moet zeker zijn van een betaalbare en fatsoenlijke woning. Er is alle reden om te investeren in het onderhoud van woningen, in het opknappen van Haagse wijken en in de broodnodige betaalbare nieuwbouw. Daar gaan we vanaf dag één de schouders onder zetten.” 

Balster vult aan: “We gaan de enorme bezuinigingen die het vorig stadsbestuur had ingezet op zorg, jeugdzorg en het welzijnswerk voor een groot deel terugdraaien. En we gaan bovendien de geldverslindende marktwerking in de hulpverlening een halt toe roepen. We kunnen zo weer bouwen aan een stad waar iedereen de goede en fatsoenlijke zorg krijgt die hij of zij verdient. Niet onnodig bezuinigen, maar investeren in mensen”

Medeonderhandelaar Janneke Holman: “Dit is niet een akkoord met alleen mooie woorden, maar vooral met veel concrete afspraken die snel merkbaar zullen zijn voor bewoners. We gaan afval sneller ophalen, knappen de buitenruimte op van wijken zoals Waldeck en Mariahoeve, zorgen voortaan voor gratis drinkwater op festivals, realiseren meer huiswerkbegeleiding voor Haagse kinderen en er komt een Slavernijmonument. Een stad die groot denkt en klein doet. Hier staat een trotse sociaaldemocraat.”