PvdA: wachttijd woning nu al onaanvaardbaar lang

24 February 2018, 15:00 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

“Als we jongeren, starters en ouderen betaalbaar willen laten wonen, moet er nu ingegrepen worden. Zonder extra investeringen en regie lossen we de woningnood niet op. Dat is onacceptabel en asociaal.” De PvdA-lijsttrekkers uit de regio Haaglanden, Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) en fractievoorzitter Provinciale Staten Zuid-Holland Ron Hillebrand luiden de noodklok. Zij pleiten in een vandaag ondertekend en gepresenteerd woonpact voor keiharde afspraken met gemeenten, provincie en Rijk over het aantal te bouwen woningen in de regio.

"De wachttijd voor een betaalbare woning is al onaanvaardbaar lang, en als er niets gebeurt verdubbelt deze de komende vier jaar. Een goede woning wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar in de Haagse regio. Daarom moeten we nu handelen. Iedereen moet zeker kunnen zijn van een goede woning,” aldus Henk Nijboer.

De sociaaldemocraten willen dat het Rijk en de provincie harde afspraken met de gemeenten maken over woningbouw: hoeveel woningen en voor welke doelgroep. De rijksoverheid moet samen met de provincie de regie pakken om afdwingbare afspraken met de gemeenten in Haaglanden te maken om voldoende woningen te bouwen. De PvdA pleit ervoor om om de bouw van zowel sociale als middeldure woningen fors op te voeren.

“Met de afspraken die corporaties en gemeenten nu in concept hebben liggen, bouwen we nog niet de helft van wat nodig is. De investeringscapaciteit is in Haaglanden op dit moment het laagst van Nederland. Dit kan niet langer zo. Straks kunnen mensen met een laag inkomen, met AOW en een beetje pensioen, of een gewoon inkomen helemaal geen woning meer vinden. Dat moeten we niet laten gebeuren,” zegt Martijn Balster, lijsttrekker van de Haagse PvdA.

Het Rijk moet over de brug komen met een investeringsfonds, vindt de PvdA. De Tweede Kamerfractie van de partij heeft in de tegenbegroting ruim 1 miljard gereserveerd voor meer woningbouw, betaalbare huren en verduurzaming. "Dat kan ook makkelijk, alleen al het niet afschaffen van de dividendbelasting levert 1,4 miljard op,” aldus Nijboer. De Haagse PvdA speelt in het eigen verkiezingsprogramma 1 miljard vrij voor 16.000 betaalbare woningen in Den Haag.

(Presentatie van het PvdA-woonpact; in het midden de Haagse lijsttrekker Martijn Balster)