Dagblad070 | PvdD: ‘Begroting schuift problemen door’

PvdD: ‘Begroting schuift problemen door’

mainImage

De begroting voor de volgende jaren geeft onvoldoende invulling aan het coalitieakkoord, aldus de Partij voor de Dieren in reactie op de donderdag gepresenteerde begroting. Fractievoorzitter Robert Barker: ‘Den Haag moet nú ingrijpen om een leefbare en klimaatneutrale stad te worden. Van de meeste plannen uit het coalitieakkoord is in de begroting geen spoor te bekennen. Zo blijft het coalitieakkoord een lijstje goede voornemens.’

Financiële problemen

Het college dekt de tekorten deels uit de reserves. Dit zorgt volgens het college voor hogere lasten vanaf 2021. ‘Het stadsbestuur rooft de spaarpot leeg om nu de begroting rond te krijgen. Volgende colleges zullen hiervan een financiële kater krijgen,’ aldus Barker. 

Daarnaast wordt een groot deel van de plannen voor een leefbare en duurzame stad gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van Eneco. Barker: ‘Van duurzaamheid komt onder dit college weinig terecht. Al in 2030 mag de gemeente geen CO2 meer uitstoten, zo vindt het college. De wethouder zit echter nog steeds op haar handen terwijl ze wacht op het Eneco-geld.’

Wel citymarketing, geen jeugdzorg

Het stadsbestuur verdubbelt het budget voor toerisme en citymarketing ten opzichte van dit jaar naar 28,5 miljoen. De Partij voor de Dieren vindt dit een onbegrijpelijke keuze. ‘In plaats van geld stoppen in stadspromotie moet het college investeren in de uitdagingen van Den Haag, zoals de enorme tekorten in de jeugdzorg en duurzaamheid,’ vindt Barker.

Stadsnatuur

De Partij voor de Dieren ziet ook positieve punten. ‘Dit jaar komt het college met een Nota Stadsnatuur,’ zegt Barker. ‘Het beheer van het Haagse groen wordt steeds natuurlijker. Zo komt er meer ruimte en voedsel voor vogels, vlinders en bijen.’