mainImage

PvdD: 'betaal verzorging wilde dieren'

4 november 2019, 11:32 uur
Politiek

De Partij voor de Dieren vindt dat het tijd wodt dat de gemeente Den Haag bijdraagt aan de opvang en verzorging van in het wild levende dieren. Dat zegt Robin Smit in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. 

"Al langere tijd hebben diverse wildopvangcentra moeite om het hoofd boven water te houden. De Wildopvang Delft heeft te kampen met financiële tekorten. De opvang vangt ook gewonde in het wild levende dieren op uit de gemeente Den Haag, maar krijgt daar van de gemeente Den Haag geen financiële compensatie voor. De Wildopvang Delft is niet de enige opvanginstelling voor wilde dieren die kosteloos de dieren in nood helpen. Zo zijn er de Egelopvang Den Haag e.o., de Dierenambulance Den Haag e.o. en de Wulp die geen ondersteuning krijgen voor de verzorging van in het wild levende dieren. In plaats daarvan zijn de organisaties afhankelijk van liefdadigheid. Sinds 2018 geeft de gemeente wel een tegemoetkoming voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente bij zou moeten dragen aan de kosten voor de opvang en verzorging van de dieren uit de gemeente Den Haag."

Wildopvang Delft verzorgt jaarlijks zo’n 100 gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag, de Egelopvang Den Haag en omstreken jaarlijks zo’n 200 gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag en Vogelopvang de Wulp jaarlijks duizenden gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag. Voor Dierenambulance Den Haag e.o. geldt dat jaarlijks honderden gewonde in het wild levende dieren uit de gemeente Den Haag worden opgevangen en verzorgd. Smit: "De gemeente heeft een algemene zorgplicht ook om voor de in het wild levende dieren te zorgen. De openbare ruimte, en daarmee de leefomgeving van in het wild levende dieren komt onder alarmerende druk te staan. De Wet dieren verplicht de gemeente tot het treffen van nodige maatregelen voor een hulpbehoevend dier. Het is een gemeentelijk belang om gewonde in het wild levende dieren te verzorgen en op te vangen en niet te laten creperen."
Daarom wil Smit weten of het college bereid is een kostendekkende vergoeding of tenminste een tegemoetkoming te bieden aan de diverse wildopvangcentra voor de opvang en verzorging van de dieren uit de gemeente Den Haag.