PvdD en GroenLinks tegen bomenkap in Schilderswijk

22 May 2023, 16:25 uur
Politiek
mainImage
PvdD

De Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks in de gemeenteraad willen dat het college van burgemeester en wethouders afziet van de geplande bomenkap op het Meester de Bruinplein in de Schiderswijk.

"In de Schilderswijk zijn schaduw en verkoeling zeldzaam", zegt Leonie Gerritsen van de PvdD. "Nu dreigen 31 vleugelnoten op het Meester de Bruinplein gekapt te worden. De bomen zijn uniek voor Den Haag en misschien zelfs voor heel Nederland. Vleugelnoten zijn geen standaard bomen." Gerritsen vindt het terecht dat het Meester de Bruinpein opnieuw wordt ingericht, maar is tegen de aangevraagde kapvergunning voor deze bomen.

In schriftelijke vragen aan het college benadrukken PvdD en GroenLinks dat in het coalitieakkoord van het huidige college staat dat Den Haag bestaande bomen probeert te behouden. "Kan het college uitleggen waarom er voor dit plan niet is gekozen voor een variant die alle (redelijk) gezonde bomen behoudt en versterkt?" Verder willen de partijen onder meer weten of het college ook vindt dat plekken met schaduw en verkoeling zeldzaam zijn in de versteende Schilderswijk en daarom juist versterkt zou moeten worden.

Bijzonder karakter

"Is het college het met de indieners eens dat dezelfde vleugelnoten na het verhelpen van wortelopdruk en verbetering van de groeiplaatsen voor meer schaduw, verkoeling en waterberging zorgen en daarmee sterk bijdragen aan een beter speel- en verblijfklimaat op het plein?", vragen de partijen. "Is het college het met de indieners eens dat het plein met zoveel beeldbepalende bomen een bijzonder karakter krijgt?" Tot slot roepen de partijen het college op om niet tot kap over te gaan, totdat de gemeenteraad over de antwoorden op de schriftelijke vragen heeft kunnen spreken.