PvdD: Meer optreden tegen overlast van Scheveningse Haven

6 March 2023, 10:22 uur
Politiek
mainImage
Martijn Beekman

De Partij voor de Dieren in de gemeneteraad van Den Haag wil de havenverordening van Scheveningen aanpassen om makkelijker te kunnen optreden bij hinder.

De partij dient een voorstel in zodat de gemeente beter kan handhaven bij overlast van geluid, stank of gassen. Tot nu toe kon alleen worden opgetreden bij gevaar en schade. "De bescherming van milieu en omwonenden moet hoger op de agenda", zegt fractievoorzitter Robert Barker. "De gemeente moet optreden bij ernstige geluidsoverlast of stankoverlast van schepen."

De nieuwe havenverordening, die de Haagse gemeenteraad donderdag bespreekt, is gebaseerd op die van Rotterdam en Amsterdam. Een opvallend verschil is dat in Scheveningen de mogelijkheid om op te treden bij hinder ontbreekt. Dit tot verbazing van Barker. "Ook omwonenden op Scheveningen verdienen bescherming tegen geluids- of stankoverlast. Het is logisch dat de havenverordeningen in lijn zijn met elkaar."

Tekst gaat door onder foto.

Stinkende, lawaaierige haven

"Hinder kan vele vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan overlast van stank, rook of gassen", zegt Barker. "Ook trillingen van dieselgeneratoren en geluidsoverlast zijn aan de orde in de Scheveningse haven. Dit zijn allemaal vormen van hinder die de gemeente als het de pan uitrijst moet kunnen aanpakken. Niemand heeft wat aan een stinkende, lawaaierige haven."