Dagblad070 | 'Richt burgerwacht op in Weimarstraat'

'Richt burgerwacht op in Weimarstraat'

mainImage

Nog geen week nadat het college in zijn 'Stand van zaken aanpak ondermijning' meer dan twee pagina's had gewijd aan de situatie in en rond de Weimarstraat, is gebleken dat er nog een lange weg te gaan is. Zondag moest de politie, met agenten in kogelwerende vesten, in actie komen toen er op klaarlichte dag een schietincident was in de straat op klaarlichte dag. 

Het incident is voor de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos aanleiding om maandagochtend meteen extra maatregelen te eisen van het college: (nog) meer handhaving, het instellen van een burgerwacht en een samenscholingsverbod.

Er moet snel wat gebeuren om ervoor te zorgen dat de Weimarstraat niet definitief kantelt naar een risicogebied, zo stelt HvDH-fractievoorzitter De Mos. Hij wil dat de gemeente daarom in samenspraak met de BIZ-vereniging per direct een buurtwacht in het leven roept. Die zou dan moeten bestaan uit bewoners, ondernemers en gecertificeerde beveiligers, dat laatste met steun vanuit de gemeente.

 


Foto: ANP