Dagblad070 | Ruim 2000 bomen gekapt in 2019

Ruim 2000 bomen gekapt in 2019

mainImage

In Den Haag zijn vorig jaar ongeveer 1250 bomen gekapt wegens ziekte, plaag, een storm of gewoon ouderdom. Gemiddeld ligt dat aantal al jaren tussen de 1100 en 1400. Daarnaast zijn er vorig jaar in het kader van het populierenvervangingsplan zo'n 550 populieren gekapt. 

Dat antwoordt het college de raadsfracties van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij die vragen stelden naar aanleiding van de Programmarekening 2019.

Ook zijn er vorig jaar 562 kapvergunningen, omgevingsvergunningen, afgegeven, meestal ten behoeve van reconstructies, kadevernieuwingen en bouwplannen. Gewoonlijk ligt het aantal aanvragen tussen de 500 en 700 per jaar.

Zo'n omgevingsvergunning voor kap is 18 maanden geldig, geeft het college aan, ook voor particuliere bomen en bomen op particuliere ontwikkellocaties. Of een boom op particulier terrein ook daadwerkelijk wordt gekapt, wordt niet geregistreerd.

De raadsleden wilden ook weten welke voorwaarden worden gesteld aan de nieuw te planten bomen. Volgens het college gaat het daarbij om minimaal de locatie, de stamomtrek, de boomgrootte en de periode van herplant.

Bij gemeentelijke bomen wordt het wat specifieker, namelijk ook de exacte boomsoort ligt dan vast.  Slechts bij uitzondering, als bijvoorbeeld nog bewonersinspraak open staat, wordt de boomsoort achterwege gelaten, aldus het college.

De fractie van de PvdD vroeg het college ook hoeveel procent van de bloembollen die zijn geplant  biologisch waren, mede naar aanleiding van het aangenomen initiatiefvoorstel voor inkoop van dat soort bollen. Het college geeft de fractie aan dat de financiële middelen hiervoor pas dit jaar beschikbaar zijn, 100.000 euro.

Om de kwekers de mogelijkheid te geven hun teeltwijze aan te passen, is sprake van een geleidelijke opbouw over een periode van 4 jaar, stelt het college, zoals ook is aangeven in het preadvies op het voorstel.

Dat betekent dus dat er vorig jaar nog geen biologische bollen zijn ingekocht. De wel ingekochte bollen hadden wel het Milieukeur, krijgt de PvdD een beetje als troost te horen.

 

 

 


Foto: ANP