Dagblad070 | Schouw Heeswijk- en Almeloplein levert veel acties op
mainImage

Schouw Heeswijk- en Almeloplein levert veel acties op

18 september 2020, 09:56 uur
Politiek, Den Haag & Regio

Een zogeheten wijkshow van Hart voor Den Haag /Groep de Mos in juni bij zowel het Heeswijkplein als het Almeloplein leverde destijds veel op- en aanmerkingen op richting de gemeente. Veel van wat de raadsleden daar zagen was in hun ogen aan behoorlijke verbetering toe. Nu het college deze week heeft geantwoord, blijkt dat de ogen van de raadsleden hetzelfde hebben gezien als de ogen van de medewerkers van de gemeente. 'Winnaars' van briefwisseling tussen fractie en college: de omwonenden en gebruikers van beide pleinen.

Want, bij het Heeswijkplein is het bekritiseerde fietspad aan de Medlerstraat ('levensgevaarlijk') door de onderhoudsploeg van de gemeente geïnspecteerd en wordt het hersteld, tegels maken plaats voor asfalt. De verzakking rond het wandelpad langs de Erasmusweg, de gemeente heeft gekeken en geconstateerd dat de verzakkingen worden veroorzaakt door ontbrekende pluggen in de zijwanden waardoor zand is uitgespoeld. Nieuwe pluggen worden geïnstalleerd.

Een onbruikbare stoep aan de Zijpendalsestraat, klopt. Maar, daar speelt nog iets, in een groot gedeelte van de straat staat namelijk grootschalige sloop en nieuwbouw op de planning, aldus de gemeente. "Het verzoek van de bouwer is om dit gedeelte van de Zijpendalstraat af te zetten tijdens de bouw. We zijn in overleg met de bouwer over het opleveren van de trottoirs na de bouwactiviteiten."

Wat betreft de omgeving van het Almeloplein kwam het college in actie na opmerkingen over het ontbreken van een éénrichtingsbord op de ventweg waardoor mensen de inrit soms gebruiken als uitrit ('er komt een verkeersbesluit'), een verzakking bij de de bushalte waardoor mensen figuurlijk in een gat vallen ('is hersteld'), en het verzoek van ook de ondernemers voor meer afvalbakken, verwijderen onkruid en het plaatsen van paaltjes bij de Lidl. Ook voldeed de gemeente aan het verzoek de palen bij twee parkeerplaatsen voor gehandicapten zo te verplaatsen dat voor iedereen duidelijk is waar de plekken voor zijn bedoeld.

Geen positief vervolg kreeg het verzoek voor een extra zebra tussen beide rijrichtingen, het college geeft aan dat er al twee zebra's zijn in de onmiddellijke omgeving en dat een extra voorziening de doorstroming van het verkeer te veel zou belemmeren. Ook moeten bezoekers nog even afwachten of het verzoek de groen-gele parkeerstrook uit te breiden wordt ingewilligd, de gemeente onderzoekt dat nog.