mainImage

SP en Stadspartij: 'Laat jongeren de baas over eigen huis zijn'

23 januari 2023, 18:18 uur
Politiek

De SP en Haagse Stadspartij in de Haagse gemeenteraad willen dat het college jongeren gaat helpen om hun eigen wooncoöperatie op te zetten. In een wooncoöperatie hebben de huurders geen huisbaas, maar zijn zij dit zelf. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: “In deze wooncrisis zijn veel jongeren overgeleverd aan huisjesmelkers, of wonen zij noodgedwongen nog thuis. In plaats van vooral met tijdelijke lapmiddelen zoals flexcontainers te komen, moet de gemeente werk maken van hoopvolle alternatieven zoals de jongerenwooncoöperatie.” 

De partijen doen dit voorstel naar aanleiding van een initiatief in Amsterdam, waarbij jongeren hulp krijgen bij het maken van een plan voor een eigen wooncoöperatie. Dit plan kunnen ze uiteindelijk pitchen bij de gemeente en woningcorporaties, met de bedoeling dat er ook daadwerkelijk bouwplannen voor en door jongeren van de grond komen. Tim de Boer: “Helaas zien we dat sociale huisvesting voor jongeren achterblijft. Deze groep is nu aangewezen op kippenhokjes van 1000,- per maand.” 

Terwijl de stad Den Haag ooit een pionier was op het gebied van wooncoöperaties, zijn we inmiddels links en rechts ingehaald door andere steden. Tim de Boer: “In Den Haag liepen we lang voorop. Maar na de oprichting van de wooncorporatie Roggeveenstraat is er feitelijk niks meer op dit vlak gebeurd in Den Haag.” 

Het college komt in het voorjaar met een plan voor het aanjagen van innovatieve woonvormen. De Haagse Stadspartij en de SP hebben het college door middel van schriftelijke vragen verzocht om de jongerenwooncoöperatie mee te nemen in dit plan.


Foto: University Leicester (Archief)