mainImage

SP: Stel Campus Grote Marktstraat open voor álle studenten

8 juni 2022, 11:53 uur
Politiek

In de Grote Marktstraat komt in het voormalige V&D/Hudson's Bay-pand een uitbreiding van de Campus Universiteit Leiden. De SP Den Haag wil dat de ruimte ook door studenten van andere scholen gebruikt kan gaan worden.

De gemeente Den Haag reserveert 10 miljoen euro voor de plannen van de Universiteit Leiden. Fractievoorzitter Lesley Arp van de SP plaatst vraagtekens bij de subsidie van 10 miljoen voor de campus. "Den Haag heeft al drie keer eerder een financiële bijdrage geleverd aan de Universiteit Leiden, hoewel huisvesting voor hoger onderwijs geen financiële verantwoordelijkheid is van de gemeente. Het college heeft nog op geen enkele manier hardgemaakt waarom een bijdrage van 10 miljoen nodig is. Dat is niet te verkopen nu de begroting van de gemeente onder druk staat."

Als de plannen doorgaan wil de SP in ieder geval dat niet alleen universiteitsstudenten daar baat bij hebben. "Den Haag moet een studentenstad zijn voor iedereen: niet alleen voor universitaire studenten, maar ook voor studenten in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Toch pompt de gemeente verreweg het meeste geld in universiteitsgebouwen. Studenten in het mbo en hbo zouden hier ook van mee moeten profiteren."

Minder belastinggeld

Donderdag zal de SP een motie indienen in de gemeenteraad om te zorgen dat, mocht dit plan er doorheen komen, in ieder geval in de subsidievoorwaarden voor het inbouwpakket wordt opgenomen dat de locatie aan de Grote Marktstraat toegankelijk is voor álle Haagse studenten. Ook zal de SP het college oproepen om te onderzoeken of de campus ook met minder belastinggeld kan worden gerealiseerd.


Foto: Google Maps