Dagblad070 | SP vreest voor kwaliteit zorg Den Haag

SP vreest voor kwaliteit zorg Den Haag

mainImage

De SP vindt dat het college met de donderdag gepubliceerde begroting zijn toezeggingen niet nakomt om de enorme bezuinigingen op zorg en jeugdhulp beter te onderbouwen. Volgens de fractie scheept het gemeentebestuur de raad vooral af met "vage beloften en schattingen" en termen als "betere en slimmere afspraken".

SP-fractievoorzitter Lesley Arp stelt dat wethouder Parbhudayal niet alleen de raad maar ook "kwetsbare en zorgbehoevende Hagenaars met een kluitje in het riet heeft gestuurd".  "Dit is beslist niet waar wij om gevraagd hebben. De magere onderbouwing baart ons grote zorgen: er wordt immers vanaf dit jaar al 20 miljoen bezuinigd."

Bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord zijn, zo stelt de SP, grote woorden gesproken over verzachting (de helft minder) van de zorgbezuinigingen. Daarbij is er 14 miljoen euro aan incidenteel geld gereserveerd om de bezuinigingen de eerste jaren te verzachten. "Nu blijkt dat 7,3 miljoen hiervan waarschijnlijk moet worden uitgegeven aan de overbruggingsovereenkomsten met de jeugdzorg."

Jeugdzorginstellingen kregen, aldus Arp in haar reactie op de begroting,van de rechter gelijk omdat de tarieven die wethouder Parbhudayal aanhield voor de jeugdzorg te laag zouden zijn. "Uit de nieuwe begroting blijkt dus dat de helft van het budget om de klappen te verzachten mogelijk al op is in 2020. Dit voorspelt weinig goeds, omdat er nog meer onverwachte zaken de kop op kunnen steken.”

 


Door: persbericht