Dagblad070 | Stadspartij: 'Operagate breidt zich uit'

Stadspartij: 'Operagate breidt zich uit'

mainImage

Raadslid Peter Bos en fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de Haagse Stadspartij zijn opnieuw diep in de wereld van de Haagse nachtontheffingen gedoken. Dit naar aanleiding van artikelen in de NRC en de website Gemeente.nu over zalencentrum De Opera en andere nachthoreca. Peter Bos: “De gang van zaken rond het verlenen van nachtontheffingen voor de horeca vind ik schimmig en onacceptabel. Zo worden omwonenden niet betrokken bij de besluitvorming en zijn de besluiten vaak nergens te vinden.” In een serie schriftelijke vragen wordt door de Haagse Stadspartij om opheldering gevraagd bij het college.

Tim de Boer: “De voorwaarden om een horecavergunning en een nachtontheffing te krijgen zijn erg onduidelijk en moeilijk te vinden. De strenge Bibobtoets om te voorkomen dat criminelen en dubieuze ondernemers vergunningen en ontheffingen bemachtigen lijkt een wassen neus.”

De kwestie nachtontheffingen is al geruime tijd een issue in Den Haag sinds er vorig jaar ontheffingen werden verleend aan zalencentrum De Opera, een bekende donateur van Groep de Mos. Het leidde zelfs tot ingrijpen van justitie en uiteindelijk tot de val van het college van B&W en het aftreden van twee wethouders van Groep de Mos. Volgens de NRC is in deze kwestie zelfs sprake van “verwevenheid met de illegale gokwereld”. Ook meldde deze krant dat er opnieuw een inval is geweest van de autoriteiten bij De Opera, ditmaal vanwege een illegale shisha lounge die zich in het pand zou bevinden.

Een van de meest opmerkelijke zaken die in het onderzoek van Bos en de Boer naar boven is gekomen is dat de twee rechtspersonen van De Opera die de nachtontheffingen hebben bemachtigd geen omzet draaien volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel.


Foto: Peter Bos