Dagblad070 | 'Stop de poepterreur in flat Wilgenburg'

'Stop de poepterreur in flat Wilgenburg'

mainImage

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt onbegrijpelijk dat er nog steeds geen actie is ondernomen door woningcorporatie Vestia en de politie om een eind te maken aan 'poepterreur'in seniorenflat Wilgenburg. De partij heeft eind juli schriftelijke vragen gesteld en aangedrongen op onmiddellijke actie van het stadsbestuur, maar is ontevreden met de beantwoording van het college. Nino Davituliani: “We zien dat er nog steeds over pesterijen wordt gesproken. Echter gaat het veel verder dan dat. Bewoners voelen zich bedreigd en niet meer veilig in hun eigen huis. Dit kun je niet afdoen met pesterijen. We willen nu eindelijk actie van het stadsbestuur zien. Er moet worden opgetreden!”

Een zevental bewoners van de seniorenflat Wilgenburg heeft inmiddels bijna honderd brieven met de meest walgelijke teksten ontvangen. Begeleid met een zakje uitwerpselen. Brieven zitten vol beledigende en soms ook bedreigende teksten. Bewoners voelen zich hierdoor geïntimideerd en uit angst komen sommigen van hen amper nog naar buiten.

Slachtoffers zijn ten einde raad en voelen zich ontzettend in de steek gelaten. De politie en Vestia hebben aangegeven niets meer voor de ouderen te kunnen betekenen omdat er onvoldoende aanknopingspunten zouden zijn. Janice Roopram: “Volstrekt onacceptabel. Deze kwetsbare ouderen kunnen niets met zo een antwoord. Er moet alles op alles worden gezet zodat daders opgespoord worden en de rust in het seniorencomplex wederkeert.” Raadsleden Davituliani en Roopram hebben opnieuw raadsvragen gesteld aan het Haagse stadsbestuur en dringen aan op opsporing van de daders zodat de rust in Wilgenburg wederkeert.