Dagblad070 | ‘Stop vuurwerkshows in Natura 2000 gebied!’ 

‘Stop vuurwerkshows in Natura 2000 gebied!’ 

mainImage

Op zaterdag 7 september jl. stond ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge op het strand in Kijkduin een vuurwerkshow gepland. De Haagse Stadspartij heeft samen met de Partij voor de Dieren het college om opheldering gevraagd hoe ondanks alle regelgeving het toch mogelijk is dat bedrijven toestemming krijgen voor een schadelijke vuurshow in Natura 2000 gebied.

Het meeste vuurwerk 'knalt' op zwart buskruit en bij deze verbranding komen er onder meer CO2, fijnstof, stikstof- en zwaveloxiden vrij. De duingebieden in en rond Kijkduin behoren zoals bekend tot de zwaar beschermde Natura 2000 gebieden. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat er toch een vuurwerkshow kan plaatsvinden: “Met de recente uitspraken rondom stikstof en de PAS-regeling, plus het feit dat vrijwel al het duingebied zich al in een overbelaste situatie bevindt, is het ronduit bizar dat kennelijk elk willekeurig evenement een vuurwerkshow bij Natura 2000 gebied kan organiseren. Daar moet snel verandering in komen!”

De Haagse Stadspartij wil van het college weten of er een vergunning was afgegeven, of hiervoor advies was ingewonnen zoals de Wet Natuurbescherming voorschrijft, of dit niet in strijd is met de APV en of het college bereid is stappen te nemen om dit soort vuurwerkshows aan strengere regelgeving te binden en zo mogelijk te verbieden. Ook staat in de huisregels van de Nota Westduinpark en Wapendal ‘Topnatuur voor de stad’ opgenomen dat het voor gebruikers van het strand en het duin gebied verboden is vuurwerk af te steken. Wijsmuller: “Waarom mogen bedrijven dit dan wel?”